Συνέλευση Αλληλέγγυου Σχολείου

Το Σάββατο 8 Απριλίου 2017, στις 7.00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνέλευση του Αλληλέγγυου Σχολείου της Μεσοποταμίας για τη χρονιά 2016-2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου Μοσχάτου, Καποδιστρίου 8-10 & Αγίου Κωνσταντίνου, Μοσχάτο.

Η συνέλευση είναι μικτή (γονέων-μαθητών και εκπαιδευτικών) και έχει σκοπό την αξιολόγηση του έργου του αλληλέγγυου σχολείου και τη λήψη απόφασης για τη διοργάνωση της ανταποδοτικής δράσης κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

.2η Συνέλευση Αλληλέγγυου Σχολείου Μεσοποταμίας