Το πρόγραμμα μαθημάτων του Αλληλέγγυου Σχολείου της Μεσοποταμίας για τη σχολική περίοδο 2017-2018 είναι το εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ

16.00-17.30      ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

16.00-18.00      Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

17.00-18.00      ΑΓΓΛΙΚΑ A1 REGULAR

17.30-19.00      Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

17.30-19.00      ΑΓΓΛΙΚΑ PRE LOWER

18.00-20.00     Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

18.00-21.00     Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

19.00-20.30    ΑΓΓΛΙΚΑ PROFICIENCY (3)

19.00-21.00    Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ

20.30-22.00   ΑΓΓΛΙΚΑ PROFICIENCY (5)

ΤΡΙΤΗ

16.00-17.00    ΓΑΛΛΙΚΑ Α1

16.00-17.00    ΑΓΓΛΙΚΑ A JUNIOR

17.00-18.00    ΑΓΓΛΙΚΑ B1 JUNIOR

17.00-18.30    Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

17.00-19.00    Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

17.00-19.00    Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ

18.00-19.30   ΑΓΓΛΙΚΑ C1 REGULAR

18.30-20.00  ΑΓΓΛΙΚΑ PROFICIENCY (1)

19.00-20.30  ΑΓΓΛΙΚΑ C2 REGULAR

19.30-21.00  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

19.30-21.00  ΑΓΓΛΙΚΑ B2 REGULAR

20.00-21.00  ΑΓΓΛΙΚΑ PROFICIENCY (2)

ΤΕΤΑΡΤΗ

16.00-17.00   ΑΓΓΛΙΚΑ B2 JUNIOR

16.00-17.30   A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

16.00-18.00  Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

16.30-17.30  Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

17.00-19.00  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

17.30-19.00  ΑΓΓΛΙΚΑ PRE LOWER

17.30-19.30  Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

18.00-19.30  ΑΓΓΛΙΚΑ B1 REGULAR

19.00-20.30  ΑΓΓΛΙΚΑ PROFICIENCY (4)

19.00-21.00  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

19.30-21.30  ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α1

20.30-21.30  ΑΓΓΛΙΚΑ LOWER

20.30-22.00  ΑΓΓΛΙΚΑ PROFICIENCY (5)

ΠΕΜΠΤΗ

16.00-17.00  ΑΓΓΛΙΚΑ A JUNIOR

16.00-17.00  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α1

17.00-18.00  ΑΓΓΛΙΚΑ B1 JUNIOR

17.00-18.30  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α2

17.00-18.30  Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ

18.00-19.30 ΑΓΓΛΙΚΑ C1 REGULAR

18.00-19.30  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

18.30-20.00  ΑΓΓΛΙΚΑ C2 REGULAR

18.30-20.00  ΑΓΓΛΙΚΑ PROFICIENCY (1)

19.30-21.00  ΑΓΓΛΙΚΑ B2 REGULAR

19.00-21.30  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ

20.00-22.00  ΑΓΓΛΙΚΑ PROFICIENCY (2)

20.00-22.00  ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15.00-16.00  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

16.00-17.00  ΑΓΓΛΙΚΑ B2 JUNIOR

16.00-17.00  ΓΑΛΛΙΚΑ Α1

16.00-18.00  Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

16.00-18.00  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

17.00-18.00  ΑΓΓΛΙΚΑ A REGULAR

17.30-19.00  Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1

18.00-19.30  ΑΓΓΛΙΚΑ B1 REGULAR

18.00-19.30  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ

19.00-20.30  ΑΓΓΛΙΚΑ PROFICIENCY (3)

19.00-21.00  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΟΘ-ΑΟΔΕ

19.30-21.00  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

19.30-21.30  Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

20.30-22.00  ΑΓΓΛΙΚΑ PROFICIENCY (4)

ΣΑΒΒΑΤΟ

10.00-11.00   Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ

10.30-12.00   Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2

11.00-13.00   Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ

12.00-13.30   Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

12.30-14.00   ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

12.30-14.00   ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

13.00-15.00   Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2

13.00-15.00   Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

13.30-15.00   Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

14.00-16.00   ΑΓΓΛΙΚΑ LOWER

16.00-18.00   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β1

16.00-18.00   ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β1