Στην Τράπεζα Χρόνου και Αλληλεγγύης της Κίνησης Πολιτών Μοσχάτου «Μεσοποταμία» προσφέρονται αναλυτικά οι παρακάτω υπηρεσίες: