Παράλληλα οι συμμετέχοντες στο Αλληλέγγυο Σχολείο (μαθητές- γονείς- εκπαιδευτικοί), συμμετέχουν στην Τριμηνιαία Συνέλευση του Σχολείου, στην οποία και συναποφασίζεται μία συλλογική ανταποδοτική δράση των μελών του. Αυτό γίνεται διότι οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες, που παρέχονται βάσει ενός σταθερού προγράμματος δεν είναι δυνατόν να «αντισταθμιστούν» με άλλες υπηρεσίες που παρέχονται ως «ανταλλάξιμες» σε μη σταθερή βάση.

Σχολική χρονιά 2013/14

1η Συνέλευση του Δικτύου Τράπεζας Χρόνου και Αλληλεγγύης της Κίνησης Πολιτών Μοσχάτου «Μεσοποταμία» 14/12/13.

2η Συνέλευση του Δικτύου Τράπεζας Χρόνου και Αλληλεγγύης της Κίνησης Πολιτών Μοσχάτου «Μεσοποταμία» 22/02/14.

3η Συνέλευση του Δικτύου Τράπεζας Χρόνου και Αλληλεγγύης της Κίνησης Πολιτών Μοσχάτου «Μεσοποταμία» 10/05/14.