Αλληλέγγυο Σχολείο: Οι εγγραφές άρχισαν

Συνεχίζουμε για 6η χρονιά!
Οι εγγραφές άρχισαν!
Το Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας εδώ και πέντε χρόνια υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των ηλικιών, αναπτύσσοντας παράλληλα δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, με συμμετοχή, δημοκρατία, αλληλεγγύη.
πληροφορίες: 6932511992, mesopotamiatx@gmail.com

poster2018