40 Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Στις 9-10-11 Ιουνίου πραγματοποιείται το 4o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας UniverSSE 2017.

https://universse2017.org/

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου: https://universse2017.org/#p1721

universse

Η Μεσοποταμία συμμετέχει στο workshop για τις τράπεζες χρόνου και σε δύο συζητήσεις για τα αλληλέγγυα σχολεία.

universe_mesopotamia1universe_mesopotamia2