10+1 ερωτήσεις – Μαζί Μπροστά – Αντώνης Μπούτσης

Ερ. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα καθημερινά προβλήματα σε Μοσχάτο και Ταύρο και πως τα ιεραρχείτε;

Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα σημαντικότερά καθημερινά προβλήματα στον Δήμο μας, είναι η προσβασιμότητα των πολιτών καθώς το μεγαλύτερο μέρος των πεζοδρομίων, είναι κατειλημμένο.  Στο Μοσχάτο το πρόβλημα επεκτείνεται και στην κεντρική εμπορική πλατεία.

Το πρόβλημα του ελλιπούς ηλεκτροφωτισμού είναι επίσης έντονο, σε όλες σχεδόν τις γειτονιές μας.

Η ανύπαρκτη Δημοτική συγκοινωνία τέλος, δεν βοηθά στην μετακίνηση και εξυπηρέτηση των πολιτών, εντός του Δήμου.

Ερ. Μέσα από ποιες πρωτοβουλίες / πολιτικές μπορούν να έρθουν εγγύτερα οι δύο κοινότητες; Μπορεί να υπάρξει ένα κοινό αναπτυξιακό σχέδιο για Μοσχάτο και Ταύρο;

Οι πολίτες μας, δεν βιώνουν πραγματικά τη συνένωσή των 2 πρώην Δήμων.

Οι δύο πρώην Δήμοι, δεν ξεκίνησαν από την ίδια αφετηρία, όμως δεν είδαν και βελτιώσεις την οκταετία που πέρασε.

Χρειάζεται λοιπόν ένα ισορροπημένο αναπτυξιακό πρόγραμμα με προτεραιότητα τις πραγματικές ανάγκες της κάθε περιοχής.

Το Μοσχάτο ας πούμε πρέπει να αξιοποιήσει υφιστάμενα κτήρια ανενεργά προς όφελος των πολιτών, να ολοκληρώσει την αντιπλημμυρική του θωράκιση ενώ στον Ταύρο πρέπει να δούμε κυρίως αναξιοποίητους ελεύθερους χώρους και να βελτιώσουμε τα μέγιστα, την καθημερινότητα του πολίτη.

Ερ. Πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου (καθαριότητα, τεχνικές υπηρεσίες κ.α.) πρέπει να καλύπτονται αποκλειστικά από προσωπικό που προσλαμβάνει ο Δήμος ή θα μπορούσαν να καλύπτονται (και) από ιδιωτικές εταιρίες;

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο ίδιος ο νόμος και οι δεσμεύσεις της χώρας, δεν επιτρέπουν προσλήψεις, π.χ στο πράσινο.

Εκεί δεν μπορούμε να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Ο νόμος επιτρέπει κατόπιν μελέτης και διαγωνισμού και την εμπλοκή ιδιωτικών εταιρειών, κάτι που αύριο θα χρησιμοποιήσω, στη δική μου θητεία.

Στην καθαριότητα δεν υπάρχει πρόβλημα προσλήψεων, υπάρχει όμως τεράστιο θέμα με την μη ανανέωση του στόλου οχημάτων του Δήμου, παρά την συγκέντρωση ενός μεγάλου ποσού, περί τα € 4 εκατομμύρια, που έχει συγκεντρωθεί από τα δημοτικά μας τέλη.

Ερ. Πως αποτιμάτε τη μέχρι τώρα πορεία και υλοποίηση των έργων στην παραλιακή ζώνη του Μοσχάτου; Ανταποκρίνονται και σε ποιο βαθμό στις προσδοκίες σας; Τι πιστεύετε ότι πρέπει να διεκδικηθεί στο μέλλον; Είστε υπέρ ή κατά της ενδεχόμενης εμπορικής χρήσης;

Τα έργα της Παραλίας βρίσκονται ακόμα σε πρώιμη φάση και δεν γίνονται κατανοητά από τους πολίτες.

Το έργο της παραλίας είναι σε θετική κατεύθυνση, με κάποιες ενστάσεις στο υψομετρικό. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή αντιμετώπισε το έργο φοβικά, δεν εξήγησε στους Πολίτες και πολλοί από αυτούς, ειδικά οι Παράλιοι, το βλέπουν ακόμα με δυσπιστία.

Το μέλλον και η ανάπτυξη του Δήμου μας, περνάει μέσα από την Παραλία μας. Φτάνει εμείς να προετοιμαστούμε, να ζητήσουμε ένταξη στον φορέα διαχείρισης που πρέπει να δημιουργηθεί και να απαιτήσουμε την πλήρη κάλυψη του κόστους συντήρησης, που θα προκύψει.

Εμπορικές χρήσεις του επιπέδου καταστημάτων εστίασης και καφέ προβλέπονται ήδη και καλώς.

Κατά τα λοιπά, η Παραλία μας πρέπει να είναι δημόσιος υπερτοπικός πόλος αναψυχής.

Ερ. Είστε ικανοποιημένος/ ικανοποιημένη από την κατάσταση των Ελεύθερων Χώρων και των πεζοδρομίων στην πόλη μας; Τι ενέργειες θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν ώστε να είναι επαρκώς προσβάσιμοι ιδιαίτερα σε ΑμεΑ;

Προφανώς υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με τους ελεύθερους χώρους και τα πεζοδρόμια στον Δήμο μας.

Σε Μοσχάτο και Ταύρο, η έννοια της λέξης προσβασιμότητα, είναι σχεδόν άγνωστη. Το πρόβλημα αφορά την καθημερινότητα των πολιτών και κυρίως των ανθρώπων μεγάλης ηλικίας και των ΑΜΕΑ.

Τονίζω χαρακτηριστικά ότι η Επιτροπή Προσβασιμότητας, που προβλέπει ο Καλλικράτης, στον Δήμο μας, συστάθηκε μόνο για τους τύπους και δεν λειτούργησε ποτέ.

Μικρά και κατειλημμένα πεζοδρόμια, αλλά ακόμα και στην Πειραιώς και την Μακρυγιάννη, με τα φαρδύτερα πεζοδρόμια, το πρόβλημα είναι ορατό.

Με την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής από εμάς, ξεκινά ένα πρόγραμμα σταδιακής δια πλάτυνσης πεζοδρομίων, όπου αυτό είναι εφικτό και σε συνεννόηση με τους καταστηματάρχες, σαφής οριοθέτηση των χώρων που καταλαμβάνουν, σε πάρκα και πλατείες.

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους ΑΜΕΑ, με προτεραιότητα δημοτικά κτίρια, πλατείες, δημόσιους χώρους.

Ερ. Πως κρίνετε τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου μας (ΚΑΠΗ, βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ); Τι βελτιώσεις πιστεύετε ότι χρειάζονται;   

Η λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου μας, όπως και του  Νομικού Προσώπου που την ασκεί σε ΚΑΠΗ και Παιδικούς σταθμούς, είναι σε γενικές γραμμές καλή, αλλά με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

Υπάρχουν ικανό επιστημονικό προσωπικό, που όμως κατά τη γνώμη μου, δεν αξιοποιείται και δεν συντονίζεται με τον καλύτερο τρόπο, από την αιρετή διοίκηση.

Παραμένει στατικό, διαχειριστικό και κυρίως απλά υποστηρικτικό δράσεων, που μας έρχονται κυρίως από την Περιφέρεια και την Εκκλησία. Θα ήθελα περισσότερες πρωτοβουλίες από τον ίδιο τον Δήμο μου.

Ειδικά στον τομέα των παιδικών σταθμών, θέλω να τονίσω, πως άμεση προτεραιότητα για μας, είναι η λειτουργία δύο νέων παιδικών σταθμών, ένα στο Μοσχάτο και ένα στον Ταύρο.

Ερ. Θα ήσασταν σύμφωνος/ σύμφωνη στη διάθεση κάποιας κτιριακής μονάδας για τη φιλοξενία οικογενειών μεταναστών – προσφύγων ή για τη στέγαση πολιτισμικών μειονοτήτων; Σε ποιες δράσεις πιστεύετε ότι θα έπρεπε να προβεί ο δήμος για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε αντίστοιχα ζητήματα;

Στο μέτρο που η κτιριακή επάρκεια των Δημοτικών χώρων το επιτρέπει, δεν θα είμαστε αντίθετοι, στη φιλοξενία μεταναστών, στο μέτρο που εξασφαλίζονται οι σχετικοί κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, για την ευρύτερη γειτονιά αλλά κυρίως για τους ίδιους τους φιλοξενούμενους.

Γενικώς είμαστε κατά της γκετοποίησης ομάδων και θεωρούμε πιο αποτελεσματικά μέτρα, π.χ το πρόγραμμα ενοικίασης με επιδοτούμενο ενοίκιο από την πολιτεία. Θέλουμε την ομαλή ένταξη των μεταναστών στην πόλη μας.

Δείτε πόσο όμορφα χρόνια τώρα, εκατοντάδες οικογένειες Ινδών κυρίως, είναι ενσωματωμένοι στις γειτονιές του Ταύρου.

Στον τομέα της ενημέρωσης, ο Δήμος θα μπορούσε να κάνει πολλά, που όμως μέχρι τώρα δεν έγιναν.

Και εδώ η αντίστοιχη επιτροπή Ένταξης Μεταναστών που προβλέπεται θεσμικά και στον Δήμο μας, δεν λειτούργησε ποτέ.

Ερ. Πως αποτιμάτε τη μέχρι τώρα δράση κινήσεων / πρωτοβουλιών πολιτών στο δήμο μας, όπως η «Μεσοποταμία» και η «Πρωτοβουλία Κατοίκων Ταύρου»; Με ποιους τρόπους και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι πρέπει να συνεργάζονται με τον δήμο;

Είμαι παλιό μέλος και φίλος της Μεσοποταμίας, με τις συμφωνίες και τις διαφωνίες μου σε επιμέρους θέματα.

Ένα είναι όμως σίγουρο. Η προσφορά τόσο της Μεσοποταμίας, όσο και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Ταύρου, στην τοπική κοινωνία, είναι διαχρονικά μεγάλη και πολυσήμαντη.

Δεν θα μπορούσα να μην κάνω ειδική αναφορά στο αλληλέγγυο σχολείο, που με τεράστια επιτυχία λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και στις δύο γειτονιές.

Ο Δήμος μας οφείλει να συνεργάζεται με τα κινήματα πολιτών και να τα ενισχύει, ειδικά σε δράσεις κοινωνικές και αλληλέγγυες.

Ερ. Συμφωνείτε με το σύστημα της απλής αναλογικής που καθιερώνεται από φέτος ή πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει προβλήματα; Θεωρείτε ότι ο καινούριος νόμος για την Τ.Α. ενισχύει επί της ουσίας τις δυνατότητες λαϊκής συμμετοχής και παρέμβασης μέσω της λειτουργίας των τοπικών συμβουλίων;

Η απλή αναλογική θεωρητικά είναι το δικαιότερο σύστημα εκλογής και προφανώς θα ήθελα ένα αναλογικότερο σύστημα εκπροσώπησης, που να σπάει τον Δημαχοκεντρισμό.

Δυστυχώς όμως, απλή αναλογική και σύστημα εκλογής 2 γύρων, δεν συνάδουν και η μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία μου, με κάνουν πολύ ανήσυχο, για το πώς τελικά θα λειτουργήσει, ειδικά σε αυτή την πρώτη θητεία.

Ερ. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο οι δημοτικές κινήσεις να έχουν σαφές ιδεολογικοπολιτικό προσανατολισμό ή πρέπει να διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους αποκλειστικά μέσα από τη συμμετοχή και τη συμβολή ατόμων διαφορετικών πολιτικών προελεύσεων;

Οι Δημοτικές Παρατάξεις είναι πολιτικές Παρατάξεις και ως τέτοιες οφείλουν να έχουν σαφή ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα και κατεύθυνση.

Εκείνο που πρέπει να αποφεύγουν είναι η κομματική ταύτιση και γραμμή. Ειδικά σε μικρές γειτονιές όπως εμείς, πιο εύκολα άνθρωποι προοδευτικοί, από όλους τους πολιτικούς χώρους του Δημοκρατικού τόξου, θα μπορούσαν να προσφέρουν στα κοινά της πόλης τους.

Γνωριζόμαστε προσωπικά εδώ και ο καθένας έχει το δικό του στίγμα.

Η κοινή μας βάση πρέπει να είναι η φροντίδα για τη λύση των προβλημάτων του Δήμου, σε μία σαφώς προοδευτική, δημοκρατική κατεύθυνση.

Ερ. Πως θα αντιδρούσατε εάν στον δήμο μας υπήρχε υποψήφιος συνδυασμός που θα επιχειρούσε να εκφράσει πολιτικά τον χώρο της ακροδεξιάς; Με ποιο τρόπο μπορεί η δημοτική αρχή και το δημοτικό συμβούλιο να αντιδρά και να αποτρέπει τη δράση ακροδεξιών ομάδων;

Χαίρομαι που στον δήμο μας, δεν υπάρχουν ορατά τουλάχιστον τέτοια προβλήματα και ελπίζω αυτό τουλάχιστον να το διαφυλάξουμε ως παρακαταθήκη για τα παιδιά μας.

Το Δημοτικό συμβούλιο της πόλης, ως το κορυφαίο πολιτικό όργανο της περιοχής, πρέπει να σταθεί ανάχωμα και να εγγυηθεί την αποτροπή αντιδημοκρατικών δράσεων.